Solvus is sinds december 2020 Talentsourcer

Dezelfde kwaliteit van dienstverlening onder een nieuwe naam

Op 3 december 2020 is Solvus onderdeel geworden van Talentsourcer Groep. De verschuiving van USG People naar Talentsourcer is onderdeel van de versterking en verbreding van de dienstverlening die Talentsourcer biedt voor het werven en organiseren van vaste en tijdelijke arbeidskrachten.

Talentsourcer richt zich sinds zijn oprichting in 2012 op het optimaliseren en beheren van recruitmentactiviteiten van organisaties in de publieke en private sector. Hiermee worden deze organisaties in staat gesteld om op flexibele wijze op en af te schalen met recruitmentcapaciteit en de kosten van externe werving-en-selectiebureaus te reduceren.

Het voltallige team van de Inhuurdesk IGOM en het Regionaal Mobiliteitscentrum IGOM blijven de vertrouwde dienstverlening binnen IGOM leveren.