Tijdelijke vervanging is lastig,
maar niet onmogelijk

Bij het Regionaal Mobiliteitscentrum van IGOM staat de ontwikkeling van medewerkers centraal. Hoe kan mobiliteit bijdragen aan een positieve ontwikkeling in je carrière? Vivian Proosten en Sévérine Debats weten daar alles van. De een werd geholpen door de ander. Debats – coördinator p&o bij gemeente Brunssum – zocht een tijdelijke collega bij het bestuurssecretariaat van gemeente Brunssum. Proosten werd – via een match van RMC IGOM – gedetacheerd vanuit de gemeente Kerkrade bij de gemeente Brunssum.

Sévérine Debats ‘Het invullen van een tijdelijke vervanging is voor werkgevers vaak lastig. Je kunt geen vastigheid bieden. RMC IGOM biedt dan goede mogelijkheden voor werkgever en werknemer. We hebben het bezettingsprobleem aan RMC IGOM voorgelegd. Zij hebben ons snel en vakkundig uit de brand geholpen door de perfecte kandidaat te selecteren. Met Vivian hebben wij een prima vervanger gevonden. Iemand met ervaring die snel kon meedraaien. Nieuwe medewerkers zorgen ook weer voor een frisse blik in je organisatie. Zeker als ze uit een soortgelijke organisatie komen. Leuk, nuttig én leerzaam dus om collega’s van andere gemeenten te leren kennen.’

Vivian Proosten ‘Vanuit de gemeente Kerkrade werd mij de kans geboden om bij een andere organisatie aan de slag te gaan. IGOM dacht positief mee om mijn ervaring goed in te zetten.

En zo ging ik bij de gemeente Brunssum een nieuwe uitdaging aan. Door te switchen naar een andere organisatie breid ik mijn werkervaring uit. Zo leer ik nieuwe dingen waardoor ik extra energie krijg. Voor een prettige detachering is het voor alle betrokkenen belangrijk dat er goede en heldere afspraken worden gemaakt. Bij Sévérine kan ik terecht met mijn vragen, dat is prima geregeld.’

Het is een aanrader om door een mobiliteitstraject je gezichtsveld te verruimen. Het is goed om te ervaren hoe andere gemeenten werken. Hoe ze onderling met elkaar omgaan. Hoe de werkprocessen eruit zien. Hoe de samenwerking verloopt. Zo vindt ook kennisoverdracht tussen organisaties plaats. Dat is waardevol voor beide organisaties. Ik ben in elk geval heel blij om mee te doen aan dit mobiliteitstraject van IGOM.

Het is nooit te vroeg om over
je eigen toekomst na te denken

Anoniem
‘De afgelopen jaren heb ik mij volledig gericht op mijn werkzaamheden bij de GGD-ZL. Het verbeteren van de leefsituatie van burgers voor wie veiligheid geen vanzelfsprekendheid is, gaf me bovengemiddeld veel energie.’

‘Op momenten struinde ik weliswaar door de actuele vacatures, maar ik concludeerde steevast dat ik de meest zingevende baan had. Een overstap naar een andere functie of sector zou dit werk niet kunnen evenaren. Op dit moment zoek ik actief naar een nieuwe uitdaging. En dan dringt zich de vraag op of ik de afgelopen jaren wel voldoende aandacht heb besteed aan mijn eigen loopbaanontwikkeling? Persoonlijke ontwikkeling – gericht op de lange termijn behoeften – vraagt continu aandacht. Bewust stilstaan bij de vraag hoe je toekomst eruit zou moeten zien is noodzakelijk voor jezelf én je organisatie. IGOM kan hierin ondersteunen. Er zijn diverse mogelijkheden. Tijdens het carrièregesprek bij IGOM kreeg ik pas zicht op deze mogelijkheden. Het is nooit te vroeg om over je eigen toekomst na te denken.’

Wist je dat …

  • IGOM de mogelijkheid biedt om mee te kijken bij een andere IGOM-organisatie?
  • ‘Een dag naar…’ het hele jaar door mogelijk is?
  • Deze dag bedoeld is voor medewerkers op alle niveaus en functies die in dienst zijn van een deelnemende IGOM-organisatie?
  • Deze dag vooral geschikt is voor medewerkers die willen werken aan hun (loopbaan)ontwikkeling of juist verschillende
  • of andere inzichten en werkwijzen willen bekijken?
  • Een dag meelopen bij een andere organisatie of afdeling meerdere doelen kan dienen?

Mirjam Bours | Gemeente Kerkrade
IGOM is voor mij kennis delen, maar ook persoonlijke groei van medewerkers stimuleren en mobiliteit stimuleren. IGOM, het geheel is meer dan de som der delen. Het is verbinden van professionele deskundigheid op allerlei vlakken.

IGOM ontzorgt mij!

Joyce Rosenbaum | Stadsregio Parkstad Limburg
IGOM is voor mij een groep spontane en benaderbare dames die vanuit het RMC IGOM voor en met de aangesloten partijen meerwaarde creëert door verbindingen te leggen.

Alex Steevens

Een uitdagende stage bij Waterschap Limburg

De 22-jarige Alex Steevens uit Kerkrade volgt zijn afstudeerstage vanuit Zuyd Hogeschool opleiding ICT, bij het cluster Informatie, Data en Monitoring van het Waterschap Limburg.

‘In mei 2020 ben ik via de online speeddates van Zuyd in contact gekomen met de mobiliteitsadviseur van RMC IGOM. Ik kreeg snel twee mogelijkheden voorgelegd en inmiddels is mijn stage bij Waterschap Limburg een feit. Tijdens deze stage onderzoek ik de structuur en samenhang met betrekking tot de vraag en kwaliteit van de monitoringsdata van de Centrale Regiekamer (voor 2021 en verder). Het doel van de Centrale Regiekamer is om snel informatie uit diverse systemen te halen, waardoor vragen sneller en kwalitatief goed beantwoord worden.’

‘In de beginfase van mijn onderzoek heb ik in kaart gebracht wat men binnen Waterschap Limburg verstaat onder ‘kwalitatieve data en informatie’. Daarnaast is in beeld gebracht welke kwaliteitsindicatoren belangrijk zijn voor de kwaliteitsdashboards. Zo is onder andere verduidelijkt hoe de toekomstige dashboards van de Centrale Regiekamer voorzien kunnen worden van een kwaliteitsindicator.

Ik richt mij tijdens mijn afstudeerstage op het beantwoorden van de vraag: ‘In hoeverre kan de kwaliteit en betrouwbaarheid van de dynamische data van de waterstandsmetingen in beeld worden gebracht en mogelijk worden gerepareerd, zodat dit voldoet aan de informatiebehoefte van de stakeholders van de Centrale Regiekamer 2021?’

Carrièregesprek

Wist je dat…

Bij IGOM de ontwikkeling van de medewerkers en de carrière centraal staat?

We de persoonlijke loopbaanvoorkeuren –uiteraard volkomen vertrouwelijk en vrijblijvend– van een medewerker kunnen inventariseren tijdens een
carrièregesprek?

We uiteraard de laatste RIVM-richtlijnen in acht nemen?

We daarvoor een scala aan mogelijkheden hebben?

Medewerkers het allemaal kunnen bespreken tijdens het carrièregesprek?

We aan de hand van de wensen kijken wat we voor de medewerker kunnen betekenen, nu en in de
toekomst?

De mobiliteitsadviseurs van IGOM de carrière- gesprekken zowel online als op locatie voeren?

De medewerker hierin zelf kan aangeven op welke vlakken hij zich graag zou willen ontwikkelen?

We nog maar eens willen benadrukken dat dit alles geheel vertrouwelijk en vrijblijvend is en daarnaast ook nog eens kosteloos?

Anoniem

‘Vrijwel direct kreeg ik een vacature op maat’

‘In het vierde kwartaal van 2019 heb ik een constructief en invoelend gesprek gehad met een mobiliteitsadviseur van het Regionaal Mobiliteitscentrum IGOM. De HRM-adviseur van mijn werkgever had me naar het IGOM verwezen.’

‘Doel van het gesprek was om mij te helpen bij het vinden van een nieuwe baan bij een andere gemeente zodat ik mijn drive weer kon hervinden. Vrijwel direct kreeg ik een vacature op maat bij een gemeente waar ik graag voor zou willen werken. Een schot in de roos! Verbindingen waren snel gelegd en we bleven in contact om het proces in de gaten te houden. Na een maand was alles in kannen en kruiken en begon ik aan een nieuwe baan bij een gemeente die heel blij was dat de vacature eindelijk ingevuld kon worden. Mijn werkgever werkte graag mee aan een detachering: drie partijen blij!’

‘Ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Laat het er niet bij zitten, onderneem actie en creëer je eigen succes!’

Medewerker uit aangesloten IGOM-organisatie