ex-voorzitters feliciteren IGOM

Paul
Stallenberg

Begin 1995 kwamen een aantal p&o-enthousiastelingen tot de conclusie dat het uitwisselen van personeel en vacatures tussen gemeenten slimmer en beter moest kunnen. We dachten na over de inhoud van de gewenste verbeteringen en realiseerden ons ook dat dit niet tot onze kernactiviteiten hoorde. Marktpartijen waren hier waarschijnlijk veel beter in. En zo kwam het dat we in december 1995 een contract sloten met uitzendbureau Start om de planning en logistiek van deze mobiliteitsactiviteiten voor hun rekening te nemen. En we noemden het IGOM.

Welke vlucht dit zou nemen en hoe succesvol IGOM zou worden, konden we toen niet bevroeden. In de jaren erna is de samenwerking tussen de gemeenten – vertegenwoordigd door een stuurgroep en Start People – uitgegroeid tot een succesvol voorbeeld voor andere regio’s in Nederland. Als voorzitter van de stuurgroep heb ik vele jaren met plezier hieraan mede vorm kunnen geven. Zeker niet alleen, maar samen met andere p&o-collega’s in de stuurgroep én de collega’s (want dat werden ze) van het Regionale Mobiliteitscentrum IGOM.

Los van de inhoud van IGOM was de chemie bij deze direct betrokkenen de sleutel tot het succes. Dat was ook voor een buitenstaander totaal duidelijk. Bij mijn afscheidsetentje met de stuurgroep en mijn vier engeltjes – zoals de dames van het RMC IGOM zichzelf toen noemden – kwam een andere gast van het restaurant waar we zaten aan het einde van de avond naar me toe en zei: ‘Als je bij je afscheid zoveel mooie dingen met elkaar kunt delen, dan weet je dat je iets goeds in handen hebt.’ Wat kan ik daar nog aan toevoegen?

Ik wens alle betrokkenen bij IGOM ook de komende jaren heel veel succes en werkplezier.

John
Seetsen

Weer een feestelijk moment voor IGOM. Om stil te staan bij het belang en de toegevoegde waarde van dit samenwerkingsverband. Het blijft belangrijk om je te realiseren dat dit niet vanzelfsprekend is. Het oudste mobiliteitsnetwerk van Nederland dat ondanks zijn 25 jaar nog steeds blijft vernieuwen en zichzelf doorontwikkelt. Door en met zijn leden. Continu inspelen op de vragen en actualiteiten van zijn leden. Ik herinner mij nog de mooie mijlpaal van 15 jaar IGOM met de Stampijfabriek waar we met trots het delen van kennis en groei van medewerkers centraal stelden. Ook het 20 jarig bestaan in het Continium was een feest van herkenning voor de deelnemende partijen die nog eens werden meegenomen in het brede arsenaal van activiteiten die professioneel worden aangeboden.

Een voorbeeld van een samenwerkingsverband dat uitblinkt in acties en interventies waar anderen blijven hangen in mooie voornemens en intenties. Dat succes is naar mijn mening de ideale combinatie van een onafhankelijke, professionele stuurgroep en een stabiele en deskundige regie- en schakelfunctie van het RMC. In combinatie met een grote betrokkenheid en inbreng van coördinatoren van de aangesloten partijen.

Een formule die zichzelf blijft bewijzen, waar nog steeds met passie en plezier wordt samengewerkt. Samen in beweging blijven en samen beleven en delen.

Op naar de volgende mijlpaal!