Felicitaties ex-stuurgroepleden

John
Prevaas

Als de dag van gisteren herinner ik mij de blije indianenkreet van René Janssen, destijds regiomanager bij uitzendbureau Start, aan de andere kant van de lijn. Ik belde hem om te vertellen dat we Start het eerste IGOM-contract zouden gunnen. Zijn kompanen die met hem in de auto zaten, juichten even hard mee. Dat enthousiasme proefde je bij het hele clubje dat aan de wieg van IGOM stond. Niet zo verwonderlijk overigens, want we konden er naar hartenlust op los pionieren. Onze werkgevers gaven ons daarvoor de nodige ruimte.De formule was veelbelovend: een interessante volumekorting op de uitzend- en detacheringstarieven, plus een pot met geld voor mobiliteitsfaciliteiten, plus een klein team gedreven professionals ‘op de bok’ in Heerlen. We hadden onze klanten daarmee aardig wat te bieden.

Nog altijd koester ik een aantal IGOM-relikwieën uit mijn werkzame leven: de leuke cartoon van Paul Kusters, de dvd ‘IGOM on tour’ met de bestickerde camper en een doosje met IGOM post-it papiertjes. Hoe zou het met de indianen van 2021 zijn? Het doet me deugd om op de website van IGOM een aantal bekende gezichten te zien. De steunpilaren, ze zijn er nog. Hoezo mobiliteit, haha!
Van harte proficiat met deze mijlpaal!

Harrie
Drummen

Een jarige organisatie is altijd iets bijzonders, zeker als het om ronde getallen gaat. Veel organisaties halen hun eerste lustrum niet eens, dus het 25 jarig jubileum is iets om vol trots bij stil te staan. Het feit dat IGOM 25 jaar bestaat is een mijlpaal. Een prestatie in deze snelle, dynamische wereld. Het markeert tevens de grens tussen het verleden en de toekomst. Bij de start van IGOM was het kommer en kwel bij veel leidinggevenden wanneer medewerkers vertrokken naar een andere organisatie.

Nu past het simpelweg niet meer bij deze tijd om lang bij de pakken neer te zitten. Loopbanen worden gevormd door de opeenvolging van persoonlijke werkervaringen door de tijd heen. De tijd dat je 40 jaar voor dezelfde baas werkt ligt achter ons. De huidige generatie is zich meer bewust van de noodzaak om te investeren in eigen ontwikkeling. Duurzame inzetbaarheid is hot de laatste jaren, kernbegrippen daarbij zijn breed en flexibel. De belangrijkste taak van IGOM is dan ook het verhogen van de employability bij medewerkers zodat ze hun eigen weg kunnen vinden op de steeds in beweging zijnde arbeidsmarkt. De stuurgroep is in de afgelopen 25 jaar in diverse samenstellingen in staat geweest om te staan voor de belangen van de aangesloten organisaties en het daarnaast waarmaken van de geformuleerde ambities.De stuurgroep wordt daarbij op een uitstekende manier ondersteund door het kloppend hart van IGOM te weten het Regionaal Mobiliteitscentrum.

Als oud-stuurgroeplid en penningmeester wil ik de huidige en voormalige stuurgroepleden en uiteraard de dames van het RMC van harte feliciteren met dit 25-jarig jubileum en daarbij de wens uitspreken dat IGOM op dezelfde inspirerende wijze mag blijven doorwerken voor de aangesloten organisaties en hun medewerkers.

Joost
Mommers

Door de toenmalige stuurgroep werden we als gemeente Sittard-Geleen uitgenodigd om actief deel te nemen in die stuurgroep. De eerste kennismaking was meteen collegiaal en terzake; gericht op samen
dingen doen. Later merkte ik hoezeer dát het kenmerk was van het netwerk. Ik heb jarenlang enthousiast mee kunnen doen in de stuurgroep en het heeft ook onze organisatie veel opgeleverd. En dan bedoel ik echt niet alleen de scherpste tarieven voor uitzendkrachten, inhuur en detacheringen via payroll. Ik denk ook aan de vele opleidingsmogelijkheden, de inspirerende managementbijeenkomsten, het succesvolle mobiliteitscentrum en nog veel meer. Ik vind IGOM een voorbeeld van een succesvolle structurele samenwerking in de regio. Voorbij aan het korte termijn belang van individuele mensen en afzonderlijke organisaties. Misschien is dat wel hetgeen mij zo aansprak, naast de contacten met zoveel verschillende collega’s in onze regio.

Met de keuze voor een gezamenlijk ‘Shared Service Centre’ door de gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen kwam er een eind aan de deelname van Sittard-Geleen binnen IGOM. Ik vond dat zakelijk jammer, maar miste persoonlijk ook direct die inspirerende bijeenkomsten en contacten. Maar ja, voor alles is een tijd en ook een netwerkorganisatie blijft in beweging. Wel of geen lid zijn blijft natuurlijk de keuze van iedere afzonderlijke organisatie. Ik weet zeker dat het netwerk toekomst heeft. Zolang er mensen en organisatie betrokken zijn die er een klein beetje tijd in steken en verantwoordelijkheid nemen, zal het netwerk concrete resultaten blijven opleveren. Ik wens iedereen verbonden aan IGOM succes voor de toekomst maar nu eerst mijn gelukwensen bij het bereiken van deze mijlpaal. Proficiat!