IGOM CIJFERS DOOR DE JAREN HEEN

Algemeen

2786 medewerkers hebben gebruik gemaakt van de Loopbaanscan/Talentspiegel.
1000 Stage-aanvragen in behandeling genomen
214 (carrière)gesprekken met medewerkers sinds 2017
710 deelnemers aan de Meester in je Werk-weken
5 gemeentesecretarissen lossen gezamenlijk hun personele vraagstukken op
15 deelnemende organisaties delen hun vacatures en
kandidaten in de werkgroep Mobiliteit HR
20 deelnemende organisaties delen hun kennis in de werkgroep Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie
20 (oud) medewerkers RMC IGOM
4 (oud)voorzitters
41 (oud)stuurgroepleden
meer dan 30.000 papieren en digitale vacaturekranten verspreid
2510 kerstkaarten verstuurd aan IGOM organisaties
1700 bezoeken IGOM-leden door RMC IGOM

Gemiddeld evaluatiecijfer RMC IGOM: 8,1

Week van de Mobiliteit (2008-2010-2012)

3633 aangeboden plekken
3807 kandidaten
2541 matches
+200 plaatsingen bij de Week van de Realiteit (2012)

Platformen IGOM

7.520 vacatures geplaatst op IGOM.nl sinds de digitale snelweg beschikbaar is
68.523 sollicitaties via IGOM.nl sinds de digitale snelweg beschikbaar is

66 % van de vacatures is vervuld via het platform IGOM.nl

3.200.000 bezoekers op IGOM.nl

Gemiddeld 300 gebruikers per jaar van het WIE (Online Management en HR) platform

COLOFON

IGOM Magazine, nummer 3- 2021

Hoofdredactie:
Jos Widdershoven | JW Communicatie

Vormgeving en opmaak:
Robert Nijboer | Oburon Design

Redactieadres:
Oliemolenstraat 60
6416 CB Heerlen

Medewerkers aan dit nummer:
Masja Janssen – Lacroix,
Petra Steenbakkers

Auteursrecht
Behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

IGOM Magazine is een uitgave van IGOM en verschijnt in een oplage van 500 stuks.

Klik HIER om een PDF-versie van dit magazine te downloaden