Kennis behouden
en mobiliteit bevorderen

Het was niet het makkelijkste jaar om de dienstverlening binnen IGOM uit te breiden met een managed service provider voor alle externe inhuur. Toch kan de Inhuurdesk – gestart in januari 2020 – terugkijken op een vliegende start. De wisselwerking met het Regionaal Mobiliteitscentrum is van duidelijke toegevoegde waarde voor de aangesloten IGOM-organisaties en zorgt voor een totaaloplossing voor een efficiënte instroom, administratie en ontwikkeling van het menselijk kapitaal.

De belangrijkste doelstelling van IGOM is om de aangesloten organisaties maximaal te ontzorgen. Met de toevoeging van de Inhuurdesk kunnen de personeelsvraagstukken van de aangesloten leden nog sneller en adequater worden opgelost. ‘De Inhuurdesk is er voor de inhuur van tijdelijk personeel en zzp’ers. Alle aangesloten organisaties regelen hun externe inhuur nu op een gestructureerde manier, via een geautomatiseerd inhuurproces. Een aanvraag voldoet altijd aan de wettelijke aanbestedingsregels en de tarieven en administratieve processen worden actief beheerd’, zegt Judith Dahmen, sinds december 2020 manager van de Inhuurdesk. De Inhuurdesk evalueert een aanvraag altijd samen met de inhurende manager en kan op die manier de aanvraag effectief en gericht uitzetten binnen het netwerk van leveranciers. De Inhuurdesk verzorgt de preselectie van sollicitanten en zorgt dat inhurende manager zich in het finale selectieproces enkel hoeft te richten op kwalitatieve kandidaten die passen binnen de afgesproken bandbreedte. De finale kandidaat wordt na akkoord in het inhuursysteem (Netive) verder geadministreerd en opgevolgd gedurende de inhuurtermijn. Op deze manier worden de inhurende manager, de inhuurkracht en leverancier volledig ontzorgd.

Versterken

Collegamanager Masja Janssen-Lacroix van het Regionaal Mobiliteitscentrum ziet de slagkracht van IGOM groeien door de toevoeging van de Inhuurdesk. ‘Door de komst van de Inhuurdesk worden alle capaciteitsvragen binnen de IGOM-organisaties inzichtelijk gemaakt, voor zowel tijdelijke als structurele vacatures. Dit zorgt ervoor dat het
Regionaal Mobiliteitscentrum meer kan betekenen voor medewerkers die een andere uitdaging binnen IGOM zoeken’, aldus Janssen-Lacroix. Dat is natuurlijk fijn voor de medewerker, maar het betekent bovendien dat de IGOM-organisaties – naast externe kandidaten – ook kunnen putten uit de intern beschikbare kennis, kunde en capaciteit.

Veel lof

Ondanks de uitdagingen waarmee de Inhuurdesk zich in het debuutjaar geconfronteerd zag, oogst het veel lof. ‘Het was vooral lastig om onszelf zichtbaar te maken. Ondanks het thuiswerken vanaf maart wil je wel dat de organisaties ons weten te vinden te behoeve van de tijdelijke capaciteitsvraagstukken. Normaal zou je bij de organisaties zelf langsgaan en de managers spreken tijdens bijeenkomsten. Maar dat was er nu niet bij’, legt Dahmen uit.

‘Ondanks het thuiswerken wil je dat de organisaties
weten dat ze bij ons terecht kunnen met tijdelijke
capaciteitsvraagstukken’

—Masja Janssen-Lacroix
Manager RMC IGOM

Desondanks zijn er in 2020 391 aanvragen via het nieuwe systeem van de Inhuurdesk afgehandeld. ‘Waarbij één aanvraag niet altijd gelijk staat aan één plaatsing. Kijk bijvoorbeeld naar de GGD – door de coronacrisis met afstand de grootste klant van de Inhuurdesk in 2020 – daar ging een aanvraag bijvoorbeeld om het bemannen van een complete teststraat. Dat is al gauw een man of vijftig’, aldus Dahmen. In totaal zijn er in 2020 tussen de 1.070 en 1.080 mensen bemiddeld door de Inhuurdesk. De organisaties weten de Inhuurdesk dus zeker al te vinden, al kan het natuurlijk altijd nog beter. Die verbetering komt grotendeels vanzelf. Nu lopen een aantal opdrachten nog op de oude manier, maar beetje bij beetje wordt alles omgezet naar de nieuwe werkwijze. De automatisering zorgt ervoor dat processen eenvoudiger en sneller verlopen. De uitgebreide lijst aan leveranciers – met een breed pallet aan sectoren – zorgt ervoor dat de Inhuurdesk een gedegen kandidatenaanbod kan realiseren voor de inhurende organisaties.

Regionaal Mobiliteitscentrum IGOM

vlnr Ingrid Rollas-Klinkers, Masja Janssen-Lacroix, Petra Steenbakkers, Nicole Conemans, Dorine Janssen

Academie

De toegevoegde waarde zit niet alleen in het thema instroom en mobiliteit. Duurzame inzetbaarheid is een belangrijke vraag vanuit de leden. Sinds de oprichting van de IGOM Academie in 2017, hebben inmiddels tussen de 1.600 en 1.700 mensen gebruik gemaakt van het trainingsaanbod binnen de Academie. ‘De deelnemers aan de IGOM Academie komen uit alle geledingen van de aangesloten IGOM-organisaties. Dat is juist de kracht van het collectieve samenwerkingsmodel. Samen investeren, leren en ontwikkelen’, zegt Janssen-Lacroix. Dit jaar waren haast alle trainingen online, maar zodra het mogelijk is vinden de trainingen weer op locatie plaats. ‘Het gaat niet alleen om de kennisbevordering door de training. Voor ons is het minstens zo belangrijk dat de deelnemers van de verschillende organisaties onderling van elkaar leren tijdens een training. Kennisdeling binnen een netwerk. Zo ontstaat er kruisbestuiving binnen IGOM. Ik denk dat constante groei en constante ontwikkeling binnen IGOM een belangrijk punt is waardoor IGOM al 25 jaar bestaat.’ Als voorbeeld van het aanpakken van nieuwe thema’s noemt Janssen-Lacroix het opzetten van een werkgroep waarin kennis wordt uitgewisseld tussen 18 organisaties over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

Inhuurdesk IGOM

vlnr Bjorn Haan, Marjolein Huijts-Wigman, Judith Dahmen, Rob Rademakers

Ontwikkeling

IGOM zit niet stil. Dit jaar krijgt een interne kandidatenbank extra aandacht. Hiermee krijgen medewerkers uit de aangesloten IGOM-organisaties – die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging – hulp bij het zetten van een volgende stap. ‘Dat gebeurt via carrièregesprekken, die worden afgenomen door een mobiliteitsadviseur van IGOM. Daarin worden onder andere de wensen van de kandidaat naar boven gehaald en kijken we bijvoorbeeld naar de mogelijkheden voor het zetten van een nieuwe stap in de carrière’, zegt Janssen-Lacroix. Samen met de toegevoegde waarde van de Inhuurdesk zorgt dat ervoor dat IGOM een belangrijke functie blijft vervullen voor de leden.

‘We weten nu welke leveranciers waar goed in zijn. De volgende stap voor de Inhuurdesk is om een bijdrage te leveren aan de complete hr-dienstenverlening. Nog meer de samenwerking opzoeken met het Regionaal Mobiliteitscentrum zodat de leden nog meer toegevoegde waarde kunnen ervaren’, zegt Dahmen. Door zelf ook in ontwikkeling te blijven zorgt IGOM zelf ook voor genoeg schwung, zodat de volgende 25 jaar ook in samenwerking gerealiseerd kan worden.