Nieuwe IGOM-organisatie: RUD Limburg Noord

De Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord is een netwerkorganisatie. Bij de vijftien aangesloten gemeenten en de provincie Limburg werken zo’n 185 mensen onder de vlag van de RUD LN. Wij voeren taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. We delen en ontwikkelen kennis. Zo verbeteren wij de kwaliteit, veiligheid en gezondheid van onze leefomgeving. Deze samenwerking wordt ondersteund door een klein coördinatiecentrum met zes mensen, inclusief de directeur. Het coördinatiecentrum verbindt de partners, coördineert de samenwerking en richt zich op ontwikkeling. De medewerkers van het coördinatiecentrum zijn in loondienst bij de RUD LN. Alle andere medewerkers zijn in dienst bij een van de gemeenten of de provincie. Samen zijn wij de RUD LN!

Vlak voor de zomer ontstond bij ons coördinatiecentrum een tijdelijke vacature voor administratieve ondersteuning. Dit luidde onze kennismaking met IGOM en Talentsourcer in. Ondanks de vakantieperiode verliep de procedure soepel en snel. In het geautomatiseerde systeem werden zowat alle handelingen vastgelegd. Van uitnodiging kandidaten en contractvorming tot aan het accorderen van weekbriefjes en werkafspraken met onze geselecteerde kandidaat. Je moet er wel even induiken, maar daarna is het echt een handige tool. Onze aansluiting bij het IGOM-netwerk kan mooie kansen bieden voor de toekomst. Want als er íets is waar wij bij de RUD LN van overtuigd zijn, is het wel de waarde van samenwerking! Kijk voor een mooie infographic over onze manier van (samen)werken op www.rudlimburgnoord.nl

Voortdurend de verbinding zoeken – Gemeente Simpelveld


De afgelopen maanden heeft gemeente Simpelveld maar liefst elf nieuwe vacatures ingevuld. Dat is een groot aantal voor een kleine gemeente. De werving en selectie is deels zelf ingevuld in samenwerking met IGOM. Voor een aantal sleutelfuncties op managementniveau is een werving-en-selectiebureau in de arm genomen. Algemeen directeur/gemeentesecretaris Marion Liu: “We zagen geen heil in sollicitatiegesprekken via beeldbellen. Dat vonden we te onpersoonlijk en afstandelijk. Daarom zijn we met de kandidaten in gesprek gegaan in onze raadzaal, op ruime afstand van elkaar en met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen.”

Op de foto van links naar rechts: Marion Liu, Maud Dupont, Pascal Cremers

Gemeente Simpelveld is er ondanks de coronabeperkingen in geslaagd om goede medewerkers aan te trekken. Liu: “De vacaturebank van IGOM blijkt daarbij een prima middel want enkele van onze nieuwe collega’s komen uit andere gemeentes. Sommige collega’s zijn nieuw bij de overheid en een aantal medewerkers is intern doorgestroomd. Het is sympathiek om eigen mensen een kans te geven, maar kwaliteit staat bij ons steeds voorop. Vandaar dat we de vacatures zowel intern alsook extern hebben opengesteld. Het geeft interne sollicitanten extra vertrouwen dat ze, in de vergelijking met goede externe kandidaten, uiteindelijk als beste uit de bus kwamen.”

De afdeling Leefomgeving heeft maar liefst acht nieuwe collega’s verwelkomd, inclusief de manager. In die functie heeft Pascal Cremers het stokje overgedragen aan Maud Dupont, die tot voor kort griffier was in Simpelveld. Volgens Cremers en Bastiaans is het een uitdaging om weer een team te maken van de collega’s van Leefomgeving. Bastiaans: “Het is altijd spannend als je ergens nieuw begint. Je wilt zo snel mogelijk onderdeel worden van de groep, erbij horen. Als manager stuur je daarom actief op contactmomenten zoals minimaal een keer per week met elkaar videobellen. Maar het blijven hulpmiddeltjes, er weegt niets op tegen fysiek en informeel contact.” Cremers beaamt dat: “Nu dat geen optie is, moet je nieuwe collega’s ervan doordringen dat ze zelf actief verbinding moeten zoeken met de rest van de organisatie. Inwerken is vooral vragen stellen. En dan helpt het wel dat we een kleine en ‘familiaire’ organisatie zijn met medewerkers die openstaan en bereid zijn om nieuwe collega’s te helpen.”