Carola Theuns | HR-adviseur Sportstichting Sittard-Geleen

25 jaar IGOM, wat een mooie mijlpaal!
‘Een mooie mijlpaal voor een mooie organisatie’

Als HR-adviseur van een vrij kleine organisatie met een kleine HR-afdeling ben ik blij dat ik regelmatig met collega’s van andere organisaties kan sparren. Dit gebeurt zowel in de werkgroep Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie, bij cursussen of als we elkaar opzoeken binnen het opgebouwde netwerk. Dit levert soms leuke discussies op en geeft extra inzicht in bepaalde zaken.

Daarnaast ben ik zeer te spreken over de cursussen en trainingen die via IGOM aangeboden worden. De onderwerpen zijn interessant en inhoudelijk van een hoog niveau. Ik wijs dan ook regelmatig medewerkers van onze organisatie op het opleidingsaanbod van IGOM.

IGOM, gefeliciteerd met jullie jubileum en op naar de volgende 25 jaar!

Mirjam van Zeijl || beleidsadviseur P & O Gemeente Beek

IGOM gaat inmiddels veel verder dan alleen mobiliteit. IGOM betekent voor mij op een – voor werkgevers en werknemers – laagdrempelige manier, via krachtenbundeling samenwerken in en aan mobiliteit, ontwikkeling, loopbaanambities, vervangingsvraagstukken en kennisdeling. Voor werkgevers bijvoorbeeld via het mobiliteitsoverleg, het WIE-platform en de gezamenlijke Inhuurdesk. Voor werknemers via de IGOM Academie, de vacaturebank en het carrièregesprek.

De gezamenlijke overleggen en contactmomenten zorgen er bovendien voor dat we elkaars netwerk benutten en dat de onderlinge kennisdeling wordt bevorderd over een breed scala aan HR-aangelegenheden. In aanloop naar complexe vraagstukken maken we hierdoor dankbaar gebruik van elkaars expertise. Een voorbeeld is het HR-overleg Arbeidsvoorwaarden en Rechtspositie dat aanvankelijk werd gestart rondom de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en daarna is gecontinueerd om meerdere onderwerpen op het gebied van HR met elkaar te blijven bespreken.

Ik kijk ernaar uit om de samenwerking binnen IGOM de komende jaren voort te zetten en verder te
versterken!

Angela van de Schraaff | Senior medewerker juridische zaken en personeel Gemeente Landgraaf

IGOM is voor mij vooral een organisatie die helpt bij kennisdeling en het opdoen van nieuwe kennis. Ik ben lid van de werkgroep Arbeidsvoorwaarden en Rechtspositie. Binnen deze werkgroep delen we kennis en ervaringen op het gebied van HRM. Het is goed om te horen waar andere organisaties tegenaan lopen, welke vragen daar leven en hoe zij zaken aanpakken. Daarnaast leer je collega’s van andere deelnemende organisaties uit de regio kennen waardoor je een netwerk opbouwt.

Verder biedt IGOM nuttige cursussen en workshops aan. Bijvoorbeeld voor de invoering van de Wnra heeft IGOM een prima verzorgde meerdaagse cursus arbeidsrecht voor personeelsmedewerkers georganiseerd waar ik veel aan heb gehad. Het voordeel van deze collectieve cursussen is dat je niet zelf allerlei aanbieders hoeft te zoeken en dat de cursus in de regio wordt georganiseerd. En ook dit soort bijeenkomsten zijn goed voor het onderhouden van je netwerk binnen de regio.