Zes vragen aan…
Bert Timmermans

voorzitter IGOM

Mobiliteit is het sleutelwoord bij IGOM. Uiteraard mag je van de voorzitter verwachten dat hij het belang daarvan onderkent. Huidig voorzitter Bert Timmermans zette dit kracht bij door afgelopen jaar zijn functie als gemeentesecretaris in Voerendaal te verruilen voor dezelfde functie in het Noord-Limburgse Bergen. Tegelijkertijd blijft Timmermans aan als voorzitter van IGOM. Een gesprek over 25 jaar IGOM, het belang van het netwerk, successen uit het verleden en een blik in de toekomst. Door Jos Widdershoven

Waarom is IGOM 25 jaar geleden eigenlijk opgericht?

‘Een aantal mensen had destijds voor ogen om organisaties – en dan vooral de mensen binnen die organisaties – optimaal te laten functioneren vanuit een aantal kernthema’s, te weten: mobiliteit, flexibiliteit, het delen van kennis en het bieden van loopbaanbegeleiding. Die vragen zijn nu nog steeds relevant en actueel. De context is wel wat gewijzigd. Maar mobiliteit is nog steeds aan de orde van de dag. Zeker nu, in tijden van corona. Sommige sectoren kampen met tekorten, anderen hebben het lastig om personeel bezig te houden. Maar ook zonder corona is mobiliteit actueel. Denk bijvoorbeeld aan het vraagstuk van de jongeren. Wat zijn hun kansen op de arbeidsmarkt? Via stageplekken kunnen ze kennismaken met de organisaties en het werkveld. Daar is erg veel vraag naar en IGOM kan die organisaties goed helpen.’

Hoe bijzonder is het dat IGOM 25 jaar bestaat?

‘Laat ik voorop stellen dat het bijzonder is om te zien dat de mensen die er 25 jaar geleden mee zijn begonnen toen al de waarde zagen van hetgeen we nu nog steeds doen. Vanaf deze plek wil ik die mensen – die destijds aan de wieg hebben gestaan – dan ook nogmaals danken. Ik denk dat dit heel bijzonder is. IGOM is een netwerkorganisatie, waardoor individuele organisaties telkens een vrije en zelfstandige keuze maken om daaraan deel te nemen. Als je bedenkt dat IGOM nu uit maar liefst 34 aangesloten organisaties bestaat, dan denk ik dat dat genoeg zegt over het belang en de toegevoegde waarde van IGOM.’

Waar komt die toegevoegde waarde nadrukkelijk naar voren?

Centrale uitgangspunt voor IGOM is het delen van kennis. Dat komt bijvoorbeeld naar voren bij de IGOM Academie. Daar worden medewerkers getraind, kunnen ze opleidingen en cursussen volgen. We verzorgen diverse bijeenkomsten voor medewerkers, aan de hand van verschillende onderwerpen. Dat is allemaal gericht op het delen van kennis: het verder bekwamen in vaardigheden. Nieuwe kennis krijgen ze via de opleidingen, maar kennis wordt ook gedeeld door het onderlinge contact tijdens de bijeenkomsten. Het belang van een opleidingsacademie is heel groot. Een leven lang leren is het devies. Dat betekent ook dat wij mensen binnen IGOM cursussen en trainingen kunnen aanbieden die voortvloeien uit de behoefte vanuit de organisaties. We faciliteren dat als IGOM. We kunnen een goed podium bieden, vanuit 34 organisaties. Dan heb je ook volume om een goed trainingsaanbod te realiseren.

Waarom is IGOM 25 jaar geleden eigenlijk opgericht?

‘Een aantal mensen had destijds voor ogen om organisaties – en dan vooral de mensen binnen die organisaties – optimaal te laten functioneren vanuit een aantal kernthema’s, te weten: mobiliteit, flexibiliteit, het delen van kennis en het bieden van loopbaanbegeleiding. Die vragen zijn nu nog steeds relevant en actueel. De context is wel wat gewijzigd. Maar mobiliteit is nog steeds aan de orde van de dag. Zeker nu, in tijden van corona. Sommige sectoren kampen met tekorten, anderen hebben het lastig om personeel bezig te houden. Maar ook zonder corona is mobiliteit actueel. Denk bijvoorbeeld aan het vraagstuk van de jongeren. Wat zijn hun kansen op de arbeidsmarkt? Via stageplekken kunnen ze kennismaken met de organisaties en het werkveld. Daar is erg veel vraag naar en IGOM kan die organisaties goed helpen.’

Waarom is IGOM 25 jaar geleden eigenlijk opgericht?

‘Een aantal mensen had destijds voor ogen om organisaties – en dan vooral de mensen binnen die organisaties – optimaal te laten functioneren vanuit een aantal kernthema’s, te weten: mobiliteit, flexibiliteit, het delen van kennis en het bieden van loopbaanbegeleiding. Die vragen zijn nu nog steeds relevant en actueel. De context is wel wat gewijzigd. Maar mobiliteit is nog steeds aan de orde van de dag. Zeker nu, in tijden van corona. Sommige sectoren kampen met tekorten, anderen hebben het lastig om personeel bezig te houden. Maar ook zonder corona is mobiliteit actueel. Denk bijvoorbeeld aan het vraagstuk van de jongeren. Wat zijn hun kansen op de arbeidsmarkt? Via stageplekken kunnen ze kennismaken met de organisaties en het werkveld. Daar is erg veel vraag naar en IGOM kan die organisaties goed helpen.’

Waarom is IGOM 25 jaar geleden eigenlijk opgericht?

‘Een aantal mensen had destijds voor ogen om organisaties – en dan vooral de mensen binnen die organisaties – optimaal te laten functioneren vanuit een aantal kernthema’s, te weten: mobiliteit, flexibiliteit, het delen van kennis en het bieden van loopbaanbegeleiding. Die vragen zijn nu nog steeds relevant en actueel. De context is wel wat gewijzigd. Maar mobiliteit is nog steeds aan de orde van de dag. Zeker nu, in tijden van corona. Sommige sectoren kampen met tekorten, anderen hebben het lastig om personeel bezig te houden. Maar ook zonder corona is mobiliteit actueel. Denk bijvoorbeeld aan het vraagstuk van de jongeren. Wat zijn hun kansen op de arbeidsmarkt? Via stageplekken kunnen ze kennismaken met de organisaties en het werkveld. Daar is erg veel vraag naar en IGOM kan die organisaties goed helpen.’